Marta Maczan - Malarz "TUŚKA" - ze swoim nowym logiem i pucharem za I miejsce kobiet w gymkhanie

Marta Maczan - Malarz "TUŚKA"Marta Maczan - Malarz "TUŚKA"